luni, 11 ianuarie 2016

Ajutoare nerambursabile de 120.000 de lei pentru debutanții în afaceri. Cum se obțin

Firmele mici care nu au mai mult de doi an de la înregistrare vor putea primi un ajutor nerambursabil pentru investiții de până la 120.000 de lei (26.000 de euro) de la Guvern, prin noul Program START 2016, potrivit proiectului procedurii de implementare a acetuia, pus azi în dezbatere publică.

Un IMM poate accesa maximum 120.000 de lei (circa 26.000 de euro, la cursul actual), sau nu mai mult 90% din investiția totală pe care întreprinzătorul solicitant vrea să o realizeze cu banii de la START 2016.

El va trebui sa vina el cu restul de minimum 10% din investiție. Astfel, investiția pe care întreprinzătorul va putea s-o facă cu ajutorul maxim de la stat  va fi de 133.300 de lei.
Programul funcționează, ca de obicei, pe principiul decontării investiției făpcute mai întâi cu resurse proprii sau împrumutate.

Odată ce i s-a aprobat finanțarea, beneficiarul acesteia trebuie să facă investiția, în maxim 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de  24 noiembrie 2016.  Și să depună documentația de decont la sediul Oficiului Teritoral pentru IMM (OTIMMC).

„Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fața locului a reprezențantilor OTIMMC, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea decontului, dar nu mai târziu de 9 decembrie 2016”, prevede procedura programului.
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se vor face on-line pe site-ul Direcției Politici Antreprenoriale a Departamentului pentru IMM, Mediu de Afaceri și Turism al Guvernului, adica AICI, printr-o aplicație care se va deschide în ziua demarării programului.
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016/
IMM-urile solicitante trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiții, printre care:
- au capital social integral privat;
- nu au beneficiat de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/ actionari/ administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

- au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri ;

- nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.


Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START va functiona si in anul 2016, cu un buget total de 17 milioane de lei. Guvernul estimeaza ca va ajuta cel putin 144 de startup-uri cu banii acestia in anul 2016, prin programul gestionat de Directia Politici Antreprenoriale din subordinea Ministerului Economiei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu