miercuri, 16 decembrie 2015

Cum își vor face inventarul fondurile de pensii. Regulile au fost puse în dezbatere publică de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a publicat pe site-ul său proiectul de normă privind inventarierea elementelor patrimoniale (active, datorii şi capitaluri proprii) ale fondurilor de pensii private. Proiectul este pus în dezbatere publică, până pe 8 ianuarie 2016.

ASF spune că norma pe care o emite  are  în vedere absența din cadrul legislativ secundar aplicabil fondurilor de pensii private a instrucţiunilor specifice referitoare la inventarierea în cauză, potrivit notei de fundamentare a proiectului, citată de blogul de finanțe personale Cum Să Faci Un Leu.

Fondurile de pensii private (pilon II şi III) dispun de active de peste 24 miliarde de lei și majoritatea plasamentelor sunt în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor.Legea contabilităţii nr. 82/1991imopune obligaţia inventarierii generale a elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul unui exerciţiu financiar. “Astfel, entităţile au obligaţia realizării operaţiunii de inventariere cel puţin o dată cu elaborarea situaţiilor financiare anuale”, spune nota de fundamentare.

Administratorii vor avea obligaţia să efectueze operaţiunea de inventariere a elementelor patrimoniale deţinute de către fondurile de pensii private: cel puţin o dată în cursul exer­ciţiului fi­nanciar, în cazul fu­ziunii sau încetării activităţii, la cererea echipei de control a ASF, dar şi ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere, potrivit proiectului de normă.

Operaţiunea de inventariere a elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, în baza procedurii interne emise şi aprobate în acest sens de administratorul fondului de pensii private.

Textul proiectului este AICI


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu