miercuri, 16 decembrie 2015

Revoltă la SIF Transilvania. Mai multe fonduri de investiții și acționari importanți cer schimbarea managementului

Radu Toia
Un grup de acționari SIF Transilvania  (SIF3) care dețin împreună 8,09% din acțiunile SIF3 “solicită modernizarea și reformarea societății” și, în acest scop, „a înaintat o cerere de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) către conducerea” SIF3, potrivit unui comunicat al grupului, emis în această dimineață.

Managementul defectuos ar fi adus pierderi de peste 50 de milioane de euro în activele SIF Transilvania, “din cauza practicilor și politicilor îndoielnice, a lipsei de viziune și de transparență în procesul decizional”, se spune în comunicatul citat de Cum Să Faci Un Leu.

Grupul de acționari intenționează propune "schimbarea managementului și revizuirea modelului actual de business, în vederea eficientizării activității societății, pregătirii și alinierii SIF Transilvania la practicile de bună guvernanță de la nivel european”, se spune în comunicat.

"Pentru a-și păstra competitivitatea, România are nevoie de o piață de capital dinamică, conectată la contextul european, la cerințele de reglementare și la oportunitățile de piață. Ne dorim să aducem SIF Transilvania în poziția de lider de piață, cu o viziune de business orientată către performanță și un management eficient, transparent, bazat pe o colaborare autentică cu acționarii”, a declarat, în numele acționarilor semnatari, Radu Toia, acționar SIF Transilvania.

Acționarii semnatari sunt: fondurile deschise de investiții (mutuale) Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest XT Index, Certinvest BET FI Index, fondul de pensii private "Pensia mea", fondul de investiții Broadhurst Investments Limited și acționarii individuali  Corin Ioan Trandafir (avocatul moștenitorilor familiei Malaxa), Ilie Stoichescu, Constantin Frațilă (unchi contestatar al președintelui SIF3 Mihai Fercală), Maria Alexandra Frațilă ,Gabriela Alexe, Radu Ciuceanu și Radu Toia, fost director al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, predecesoarea Autorității de Supraveghere Financiară pe piața de capital.


“Spre exemplu, deciziile de investiții în sectorul hotelier, în active aflate în administrarea SIF Transilvania, au fost luate fără planuri de business asociate și fără o justificare economică, așa cum ar fi fost normal. În consecință, resursele investite în proiectele de refacere a hotelurilor au fost, în estimarea noastră, cu aproximativ 100% mai mari față de prețul mediu al pieței și nu au obținut rezultate pe măsura potențialului acestora”, se spune în comunicat.

Contestatarii acuză managementul SIF Transilvania că, "fără o analiză economico-financiară detaliată, a investit direct sau indirect aproximativ 100 milioane euro în hotelurile deținute de cele opt companii hoteliere din portofoliul societății,  doar în ultimii 7 ani. Aproape niciunul dintre hotelurile renovate nu este în prezent profitabil, iar perspectivele de recuperare a investițiilor într-un orizont de timp rezonabil, cu același tip de management învechit, sunt nule".

Acționarii semnatari mai propun aprobarea depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, până la data de 31 martie 2016, a cererii de autorizare a Societății ca fond de investiţii alternative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015.

 „Creşterea rolului acţionarilor în actul decizional reprezintă un pas esențial în reformarea SIF Transilvania și în îmbunătățirea actului de management. Pentru noi este important să stimulăm colaborarea și implicarea acționarilor, să asigurăm un mediu transparent în care prezentarea corectă a planurilor de investiții, a deciziilor și a rezultatelor să devină o procedură normală. Vorbim, prin urmare, despre impunerea unor principii de guvernanţă corporativă care să se bazeze pe integritatea, profesionalismul și performanta echipei de management”, concluzionează Radu Toia, în numele acționarilor semnatari.

De asemenea, acționarii semnatari propun ca noua echipă de management să elaboreze strategia de dezvoltare viitoare a Societății, bazată pe o abordare de tip „private equity”, raportată în principal la deţinerile majoritare de capital ale Societăţii în domeniul turismului, în domeniul dezvoltării imobiliare şi în cel al instituţiilor financiare non-bancare, și să o supună ulterior aprobării adunării generale a acţionarilor Societăţii.

Conform procedurilor în vigoare, Directoratul SIF Transilvania este obligat să convoace AGOA de îndată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii cererii de convocare și, în toate cazurile, să asigure ținerea AGOA în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii de convocare.

Acționarii semnatari au trimis cererea de convocare și către Consiliul de Supraveghere, auditorul intern și auditorul extern (financiar) ai Societății, cât și către Autoritatea de Supraveghere Financiară.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu