joi, 9 iunie 2016

DESCHIDE ochii! Vești rele pentru Carpatica Asig, respectiv și pentru clienții săi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a respins în şedinţa de joi proiectul de achiziţie „a unei participaţii calificate din capitalul social al societăţii Carpatica Asigˮ de către societatea IIC România B.V. în potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, citat de Agerpres.

ASF  spune că International Insurance Consortium (IIC) nu are o capacitate de finanțare certă, și nu este sigură nici structura acționariatului acestui potențial cumpărător al Carpatica Asig.

Sigur că este un lucru rău pentru compania de asigurări, căci va atrage și mai puține prime de la clienți, dar și pentru cei care au contractat deja asigurări de la Carpatica Asig.

Oficial, administrarea Carpatica Asig rămâne în responsabilitatea Fondului de Garantare a Asiguraţilor, urmând ca situaţia financiară a societăţii să fie reevaluată odată cu definitivarea auditului realizat de compania Deloitte. Pe baza concluziilor auditului, ASF va analiza opţiunile strategice disponibile în conformitate cu prevederile Legii privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, pentru protejarea intereselor creditorilor de asigurări şi menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor – notează Agerpres.

Ceea ce înseamnă orice, inclusiv falimentul și mari dificultăți de recuperare a costurilor pentru clienți.Lipsa unei capacităţi financiare certe de a susţine redresarea Carpatica Asig şi structura difuză a acţionariatului potenţialului investitor sunt principalele motive pentru care Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a respins dosarul International Insurance Consortium (IIC) de preluare a asigurătorului, se arată într-un comunicat de presă al ASF remis, joi, Agerpres.

„Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a încheiat, în şedinţa de joi, procedura legală de analiză a dosarului depus de International Insurance Consortium (IIC), prin firma de avocatură Wolf Theiss, în vederea preluării unui pachet de 100% din acţiunile societăţii de asigurări Carpatica Asig S.A., constatând neîndeplinirea mai multor condiţii prevăzute de Legea nr. 237/2015 pentru realizarea achiziţiei, de la lipsa unei capacităţi financiare certe de a susţine redresarea asigurătorului, până la structura difuză a acţionariatului potenţialului investitor”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

De altfel, anticipând o decizie de respingere a dosarului, IIC a transmis ASF o notificare privind renunţarea la intenţia de a achiziţiona o participaţie calificată la Carpatica Asig, Consiliul luând act de această hotărâre.

Începând din 25 ianuarie 2016, societatea Carpatica Asig se află sub incidenţa prevederilor Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, iar Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în calitate de administrator temporar, are printre atribuţii şi implementarea măsurilor de atragere a unui investitor care să contribuie la restabilirea cerinţelor minime de solvabilitate.

„Până în prezent, singurul investitor care a depus un dosar în vederea preluării controlului Carpatica Asig a fost holdingul IIC, reprezentat de cetăţeanul olandez Jacob Westerlaken. Pe baza criteriilor prevăzute de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ASF a analizat documentaţia depusă de IIC, ajungând la concluzia că potenţialul cumpărător nu putea asigura fondurile necesare restabilirii situaţiei financiare a Carpatica Asig şi nici încadrarea indicatorilor prudenţiali în cerinţele regimului Solvabilitate II - intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Astfel, IIC solicită o derogare de doi ani pentru îndeplinirea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR), în condiţiile în care Legea nr. 237/2015 cere ca SCR să fie restabilită într-un termen de maximum 6 luni, care poate fi prelungit de ASF cu încă 3 luni”, menţionează ASF.

În ce priveşte transparenţa şi bonitatea potenţialului investitor, ASF a constatat că tranzacţia urma să se deruleze prin intermediul vehiculului financiar IIC România B.V., o societate cu răspundere limitată înfiinţată în Olanda, la data de 21 martie 2016, cu un capital social de 1 euro.

„Vehiculul respectiv este controlat de firma IIC Group B.V, înfiinţată la aceeaşi dată, şi cu un capital social de 10 euro. Acţionarii IIC Group B.V. sunt societăţile Westerlaken Advisory (80%), cu un capital social de 18.000 de euro, şi Maters Beheer (20%), cu un capital de 18.151 euro, deţinătorii finali fiind persoanele fizice Jacob Westerlaken şi respectiv Michael Maters, a căror capacitate financiară nu a putut fi evaluată pe baza documentelor transmise ASF. Concomitent, analiza dosarului depus de IIC a relevat faptul că tranzacţia propusă ar fi avut la bază alte entităţi decât cele comunicate în prima fază, care au fost ulterior modificate şi comasate, iar referinţele privind deţinerile directe şi controlul exercitat între diverse structuri sunt contradictorii”, menţionează sursa citată.

În acelaşi timp, finanţarea preconizată pentru Carpatica Asig ar fi fost realizată sub formă de împrumuturi rambursabile, purtătoare de dobândă, „şi nu prin aport la capitalul social, ca atare neputând fi recunoscută ca o suplimentare a fondurilor proprii pentru acoperirea cerinţei minime de capital şi a cerinţei de capital de solvabilitate”.

„Având în vedere imposibilitatea certificării surselor de finanţare a proiectului de achiziţie, respectiv neîndeplinirea criteriilor legale de evaluare a stabilităţii financiare a potenţialului cumpărător în raport cu business-ul care urmează a fi preluat, precum şi elementele contradictorii din planul de afaceri avansat, derogarea solicitată de la legislaţia în vigoare şi, nu în ultimul rând, transparenţa redusă a structurii de acţionariat, Consiliul ASF a hotărât respingerea proiectului de achiziţie avansat de IIC. Totodată, Consiliul ASF a luat act de retragerea cererii privind dobândirea de către IIC România B.V. a participaţiei calificate de 100% din capitalul social al Carpatica Asig”, spune ASF.

De asemenea, Consiliul a menţinut suspendarea activităţii Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance S.A., precum şi măsurile de capitalizare imediată a societăţii şi a aprobat Raportul de activitate şi a situaţiilor financiare anuale ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private pentru anul 2015.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu