miercuri, 22 iunie 2016

LA CE BUN vor fi date în vileag secretele Ministerului Finanțelor. Cele de dinainte de 1972!

FOTO George-cosofret.blogspot
Nimic de râs!

Cineva cu interese și cu mușchi va fi făcut presiunile necesare și iată, și alții vor putea beneficia de faptul că:

Mai multe categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, vor fi declasificate şi vor putea fi consultate cu respectarea dispoziţiilor din Legea Arhivelor Naţionale, precum şi a celor din Legea privind accesul la informaţiile de interes public, potrivit unei decizii luate de Guvern și citată Agerpres.

Decizia a fost luată „având în vedere importanţa documentelor financiare în refacerea drepturilor de proprietate, în repararea unor încălcări ale drepturilor şi libertăţii civile, precum şi pentru acordarea accesului liber la cunoaşterea istoriei relaţiilor financiare din perioada comunistăˮ, spune știrea Agerpres.

Este clar că informaţiile respective nu mai puteau prejudicia securitatea şi apărarea ţării, ci interesele a niscaiva moștenitori.

Foarte bine, odată cu ei se mai folosesc și alții, mai mici.Vor fi disponibile informaţii clasificate ca  „strict secretˮ:

 - dări de seamă şi planuri de muncă ale Direcţiei Speciale;
- rapoarte privind cifrele de plan, impozitele populaţiei;
- referate privind realizarea planului de încasare a primelor de asigurare;
- referate deschidere credite;
- planuri şi rapoarte de încasare daune;
- rapoarte privind aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor săteşti; ,
- studii privind producţia industrială, investiţiile, preţul de cost, cercetarea ştiinţifică, aprovizionarea, muncă şi retribuţia personalului muncitor;
- situaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din credite externe.

Totodată, vor fi declasificate informaţii clasificate „secretˮ:

 - rapoarte, situaţii statistice privind încasările de venituri agricole;
- avize proiecte de decrete privind exproprierile unor terenuri proprietate particulară;
- dări de seamă anuale privind stabilirea impozitului pe venit;
- studii privind evoluţia circulaţiei băneşti în România;
- planurile anuale ale încasărilor bugetare, se mai arată în comunicatul citat de Agerpres.

Și istoricii se vor bucura de vestea dată de Agerpres:

Vor mai fi declasificate informaţii clasificate „strict secret de importanţă deosebităˮ cum ar fi:

- situaţii privind restituirile din creditele externe în perioada 1959 - 1972;
- note, referate şi situaţii privind planul de credite al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi al celorlalte bănci în ansamblu;
- note, referate, situaţii asupra cifrelor propuse de MF pentru bugetul de stat pe anul 1955;
- planul  financiar centralizat al veniturilor şi cheltuielilor finanţate prin Ministerul Finanţelor;
- situaţia planului de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Forţelor Armate din perioada 1950 - 1960; note ale MF privind solicitarea deschiderii de credite la Banca de Stat a Republicii Populare Române pentru diverse plăţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu